Tháng Bảy 2, 2022

Pawan Bahuguna

Pawan là một doanh nhân công nghệ đã đồng sáng lập TONIK – ngân hàng số tập trung vào việc cách mạng hóa phương thức vận hành của tiền tệ. Ông chính là người đã bảo trợ thành công quá trình triển khai Giấy phép hoạt động Ngân hàng thuần số đầu tiên tại Philippines. Trước khi sáng lập TONIK, Pawan từng là thành viên điều hành của tập đoàn Publicis Groupe và lãnh đạo OneTeam cho ngân hàng Citi (APAC & EMEA). Đồng thời, ông đã dẫn dắt quá trình chuyển đổi số cho toàn bộ tập đoàn Groupe (Publicis, Startcom, & Sapient). Ông cũng từng góp phần ươm mầm phát triển 2 doanh nghiệp eComerce & EdTech Ventures.