Đội ngũ FinX đang chờ bạn!

Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng có cùng tầm nhìn, tập trung vào khách hàng để xây dựng một ngân hàng số độc lập và hiện thực hóa cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được đơn giản hóa, áp dụng công nghệ tiên tiến với chất lượng vượt trội.
Một môi trường với nhiều cơ hội làm việc và phát triển bản thân cùng những chuyên gia đầu ngành đầy tinh thần khởi nghiệp. Mỗi thử thách là một cơ hội, HÃY TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH FINX!