Tháng Sáu 27, 2022

FinX hợp tác cùng Thought Machine triển khai giải pháp ngân hàng lõi đầu tiên tại Việt Nam.

“Sau một quá trình lựa chọn rộng khắp, chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng Thought Machine.” Anh Pawan Bahaguna, Đồng sáng lập và Giám đốc Sản phẩm chia sẻ. Anh cũng cho biết thêm, “Thought Machine đã xây dựng thế hệ tiếp theo của Nền tảng ngân hàng lõi với Vault, được xây dựng xung quanh các API sử dụng kiến trúc microservice và tận dụng các hợp đồng thông minh cho phép việc định cấu hình để tích hợp vận hành bất kỳ thể loại sản phẩm ngân hàng nào, từ đơn giản đến phức tạp.”

Galaxy FinX Office